Σε Όλη Την Κρήτη

Σύγχρονη Παραγωγή
Ζωοτροφών

Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα. Διάθεση προϊόντων σε όλη την Κρήτη. Η κατασκευή σύγχρονου εργοστασίου ζωοτροφών στην επαρχία Αμαρίου Ρεθύμνου, με την βοήθεια της εξέλιξης στην αυτοματοποίηση και την τεχνολογία παραγωγής ζωοτροφών, μας επέτρεξε την αύξηση της παραγωγής και την διάθεση σε ολόκληρη την Κρήτη. Ώθηση σ’αυτό έδωσε το άνοιγμα του πρώτου μας υποκαταστήματος στην πόλη του Ρεθύμνου το 2009. Η παραγωγή και δίαθεση ζωοτροφών από την εταιρεία μας στόχο έχει την εξυπηρέτηση του επαγγελματία κτηνοτρόφου αλλά και τωη οικόσιτων εκτροφών με σκοπό την άυξηση ποσοτικών και ποιοτίκων παραμέτρων στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα) . Μέσα απο αυτά θα έχουμε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και άυξηση του κέρδους για τους παραγωγούς. Μέσα απο τα υποκ/ματα διάθεσης των ζωοτροφών η εταιρεία μας προσφέρει στους αγρότες έφοδια και εργαλεία σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες του χώρου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

50

Χρόνια Εμπειρίας

35000

Τόνοι Παραγώμενων Ζωοτροφών

14500

Τόνοι Χωρητικότητα Αποθήκευσης

Θελούμε η ποιότητα στις ζωοτροφές μας να είναι η καλύτερη. Γι‘αυτό τον λόγο ο έλεγχος της ποιότητας των εισερχόμενων πρώτων υλών στο εργοστάσιο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Επιλέγουμε τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές του χώρου για την προμήθεια των πρώτων υλών. Διάθετουμε πιστοποιητικά παραγωγής και παρτίδας των εισερχομένων πρώτων υλών απο τους προμηθευτές μας. Κατα την παραλαβή των Α΄υλών γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος για την καθαρότητα τους και δειγματοληψίες άπο εξειδικευεμένο προσωπικό. Στην συνέχεια τα δείγματα αποστέλονται σε χημικά εργαστήρια εξειδικευεμένα όπου διενεργούνται αναλύσεις για την χημική σύσταση για τοξίνες και για βαρέα μέταλλα. Οι παραπάνω ενέργειες απο την εταιρεία μας δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας στις ζωοτροφές μας έτσι ώστε η κατανάλωση τους απο τα παραγωγικά ζώα να διασφαλίζει την υγεία τους. Σε κάθε στάδιο απο την παραλαβή των Α΄ Υλών ως την συσκευασία και την διανομή υπάρχουν σήμια ελέγχου με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε το αποτέλεσμα να είναι άριστο.

Άδειες Εργοστασίου

  • Εγγραφή επιχείρησης εμπορίας Ζωοτροφών με κωδικό έγκρισης 00320930000003.
  • Έγκριση της επιχείρησης ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ως παρασκευαστής σύνθετων ζωοτροφών με κωδικό EL 9300005
  • Άδεια δυνατότητας παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών Αρ. πρωτοκόλλου 10/11/15 – 80078 .
  • Βεβαίωση Ελληνικής επιχείρησης